Wat kost je studie?

Klas Boeken + schoolagenda+ toetsenblok+ kopieën Kosten verrekend via leerlingenrekening: didactische uitstappen, EMA's, ... ** Totaal *
1 A (handel) 200 100 300
2 Handel 215 100 315
3 Handel 255 100 355
3 Handel - Informatica 250 100 350
3 Handel-Talen 235 100 335
3 Toerisme 195 100 295
3 Verkoop 180 100 280
4 Handel 230 100 330
4 Handel - Informatica 240 100 340
4 Handel-Talen 230 100 330
4 Toerisme 220 100 320
4 Verkoop 170 100 270
5 Boekhouden-Informatica 250 100 350
5 Secretariaat-Talen 255 100 355
5 Handel 240 100 340
5 Informaticabeheer 210 100 310
5 Onthaal en Public Relations 150 100 250
5 Toerisme 160 200 360
5 Verkoop 220 100 320
6 Boekhouden-Informatica 160 100 260
6 Secretariaat-Talen 200 100 300
6 Handel 195 100 295
6 Informaticabeheer 220 100 320
6 Onthaal en Public Relations 170 100 270
6 Toerisme 145 200 345
6 Verkoop 205 100 305
7 Verkoop en Vertegenwoordiging 125 100 225

* Geschat bedrag schooljaar 2016 – 2017 en ligt in het verlengde van bedragen van schooljaar 2015-2016 (indicatief).
Houders van een Uitpas tegen kansentarief nemen contact op met de leerlingenbegeleider, die dan samen met hen concrete afspraken zal maken (spaarplan, afbetalingsplan, tussenkomsten Mensen Voor Mensen,...).

**Kosten verrekend via de leerlingenrekening
De leerlingen moeten voor geen enkele activiteit nog geld meebrengen. Alles wordt via de leerlingenrekening betaald. Het bedrag in bovenstaande tabel (**) wordt opgevraagd in november en dient om alle activiteiten, EMA's (Extra Muros Activiteiten),.... te bekostigen.

Uitzondering: de leerkrachten LO zullen bij aanvang van het schooljaar € 10 ophalen voor deelname aan verplichte buitenschoolse activiteiten ( vb. zwemmen, fitness, andere sportactiviteiten...) en dit om het probleem van lokaalbezetting op te vangen. Dit bedrag dient, om praktische redenen, contant betaald te worden aan de leerkracht LO bij het begin van het schooljaar.

Extra kosten

De leerlingen die op buitenlandse GWP of op bos-/zeeklassen gaan moeten deze extra bijbetalen via het afgesproken afbetalingsplan.
 

 

1 Handel en 2 Handel: bos- of zeeklassen: maximumbedrag van 150 euro.
GWP voor 5 en 6 Toerisme (waarbij de GWP een verplicht onderdeel is): gemiddeld 550 euro per jaar: het ene jaar is dit een binnenlandse reis (kost: minder dan 550 euro), het daaropvolgende jaar een buitenlandse reis (kost: meer dan 550 euro).
Buitenlandse GWP voor alle vierdes: maximumbedrag 250 euro.
Buitenlandse GWP voor alle zesdes: maximumbedrag 400 euro.