Stage & GIP

Alle laatstejaars moet een Geïntegreerde Proef voorleggen aan hun leerkrachten en een interne en externe jury om te kunnen slagen. De proeven zijn een praktische realisatie van wat de leerlingen tijdens hun secundaire schoolcarrière geleerd hebbben: de kan om te bewijzen dat ze theorie in prkatijk kunnen omzetten.

Bij ons op school wordt er in klasgroepen gewerkt:

 

6 Handel:

De klas uit het laatste jaar van de richting handel wordt  in groepjes verdeeld van twee of drie leerlingen. Elke groep bespreekt een bank met vestigingen in België. Zo komen we tot een doorlichting van de financiële sector in ons land. Dit gebeurt aan de hand van items, onderwerpen en concrete vragen hun aangereikt door de leerkrachten. Elke groep wordt bijgestaan door coachende leerkrachten.

Zo leren de leerlingen de geschiedenis van de bank kennen, hun problemen tijdens de bankencrisis, hun fusies en overnames. De tewerkstelling  komt aan bod, hun hun reclame en sponsoring, hun inspanningen voor het milieu…

Vervolgens bespreken de leerlingen de verschillende bankproducten: de zichtrekening (kosten, intresten, …), het spaarboekje (intresten), de kasbons en termijnrekeningen (looptijden, intresten), aandelen (commissielonen), beleggingen (de soorten, de kosten,…), het hypothecair krediet (soorten rentevoeten, hoogte van de rentvoeten, het doel, vervoegde terugbetaling, voorwaarden tot toekenning), de lening op afbetaling (het doel, de toekenningsvoorwaarden, de rentevoeten,…), …

Op het einde van het schooljaar dient elke groep zijn GIP voor te stellen tijdens een presentatie. Deze presentatie zal bijgewoond worden door interne (leerkrachten, GIP coördinator, directie,…) en externe juryleden (specialisten uit de praktijk van buiten de school). 

 

6 Secretariaat - Talen:

Onze leerlingen van 6 Secretariaat - Talen moeten een boekenbeurs organiseren op de Opendeurdag op 7 mei 2017. In deze opdracht zit niet enkel het organiseren van de boekenbeurs. De leerlingen moeten ook een auteur opzoeken en interviewen, in groepjes boekenthema's bespreken om tijdens de opendeurdag de lokalen in te kleeden volgens thema en workshops organiseren. Persberichten moeten worden geschreven, uitnodigingen verstuurd en affiches gemaakt en verspreid. Uiteraard gebeurt dit alles - en nog veel meer - in de 4 talen (Nederlands, Frans, Engels en Duits).

 

6 Toerisme

De GIP-opdracht van 6 Toerisme staat in het teken van duurzaam toerisme. Zij moeten een reis organiseren die ze, samen met 5 Toerisme, ook echt uitvoeren.

De klas wordt in 3 GIP-groepen verdeeld. Elke groep organiseert een duurzame reis van A tot Z. Hun reis moet gekoppeld zijn aan een goed doel op de plaats van bestemming. Een deel van de reissom dient dus om een plaatselijk project te ondersteunen. Duurzaam reizen betekent dat je rekening houdt met de ecologische voetafdruk die je bij de reis achter je laat. In hun GIP-bundel verwerken de leerlingen ook een aantal tips voor jouw doelgroep opdat de reis zo goed, zo vlot en zo aangenaam mogelijk kan verlopen. Tijdens die alles moeten de leerlingen uiteraard ook hebben voor de praktische kant van het verhaal.

 

6 Onthaal & Public Relations

De leerlingen van 6 Onthaal & Public Relations krijgen, net als de andere klassen, een zeer praktische opdracht voorgeschoteld: zij moeten meewerken aan de PR van de school, gebruik makend van de sociale media, hun netwerken en contacten.